XML Bayilik Başvurusunda Gönderilen Ürünler Fantazi Gecelik Fantezi Külot Aksesuar-Tayt-Termal-Sauna Grubu Olarak Belirlenmiştir. Harness Deri Aksesuar Grubu İçin Mutlaka İrtibata Gecerek Bilgi Alınmalıdır. Yada Harness Deri Grubunda Yoğunluktan Dolayı Bütün Ürünlerin Resimlerini Ve Linklerini Sizlere Gönderemiyoruz. Tavsiyemiz-Beğendiğiniz Modellerden 2 şer yada 5 er Adet Belirleyip Toplu Alım Yaparak Bunları Sisteminizde Açabilirsiniz

          İNTERNET MAĞAZACILIĞI İÇİN BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

 1.  Vonda Tekstil İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
 2. Adres: Sururi Mah. Tarakçı Cafer Sok. Çeşmeli Bahçe Pasajı No:15 İç Kapı No:2 Yeşildirek-Eminönü Fatih /  İstanbul

Vergi Dairesi / Vergi No: Hocapaşa / 9250961662

(Sözleşmede kısaca Vonda olarak adlandırılacaktır.)

 1. BAYİİ

Vergi Dairesi:

T.C Kimlik No:

Adres:

Tel No:

Cep No:

Şirket E-Mail:

Web Sitesi:

(Sözleşmede kısaca BAYİİ olarak adlandırılacaktır.)

SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ

 1. BAYİİ’nin madde-2 de belirttiği web adresinde satabilmesi için taraflar arasındaki ticari ilişki kurallarının düzenlenmesidir.

İKİ TARAFIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. İki tarafta iyi niyetli, etik ticari ve insani kavramlara sahip, basiretli davranışlar içerisinde bulunacaklarını taahhüt ederler. “Vonda” firma olmanın gerektirdiği sorumluluklarını hedefinin gereği olarak görerek belirlediği prensipleri; BAYİİ ’de koşulsuz kabul etmiş olup ilgili faaliyetlerinde aynı çizgide hareket edeceğini taahhüt eder. İş bu sözleşme sadece iki taraf arasındaki ticari ilişkiler için geçerli olup BAYİİ, sözleşmeden doğan haklarını ve sorumluluklarını hiç bir özel veya tüzel kişiye hiç bir ad ve nam altında devredemez, kullandıramaz, birlikte kullanamaz.
 2. Vonda ürünlerini sözleşme hükümleri çerçevesinde BAYİİ ye satmayı taahhüt eder. Ancak imalat ve stok miktarlarından kaynaklanan siparişin mevcut olmaması durumu muaftır. BAYİİ web sitesinde satacağı ürünlerinin güncel stok durumunu, Vonda’dan öğrenmek ve stokta olmayan ürünü satmamakla yükümlüdür. BAYİİ’nin web sitesinde satın alım yapan bir tüketiciye sonradan –ürün stoklarımızda kalmadı, demek Vonda prestijine zarar vereceği için bu olumsuz duruma mahal vermemek BAYİİ’nin yükümlülüğündedir. BAYİİ sevkiyat veya herhangi bir sebeple ambalajı deformasyona uğramış veya zarar görmüş ürünleri, tüketiciye asla gönderemez.
 3. BAYİİ, Vonda’nın belirttiği ve hazırlamakta olduğu fiyatlardan ürünleri satmakla mükelleftir. Aksi ispatlanırsa bu sözleşme tek taraflı olarak fesih etme yetkisine sahiptir.
 4. Ürün fiyatlarımız sitede bulunan brüt fiyatlardan %20 iskonto yapılarak hesaplanmıştır. 

Örneğin; Web sitemizde satışta bulunan ürünün brüt liste fiyatı 61 TL ise web sitemizde perakende satış fiyatı 81,00 TL dir. Web sitemizden bayii siparişi verdiğinizde %20 iskonto fiyatı 48,80 TL ve mağazamızdan alırsanız brüt fiyattan %20 iskonto lu fiyatı 48,80 TL ye eştir.

 1. Xml’den çektiğiniz ürünlerden sipariş verdiğinizde sipariş tutarının net %20 iskontolu alış fiyatınızdır. Konu hakkında iletişime geçebilirsiniz.
 2. BAYİİ aldığı ürünleri, sözleşmede kayıtlı web sitesi veya siteleri harici başka web sitelerinde satamaz, satılmasına aracılık edemez. Başka bir mecrada satamaz, başka satıcılara mağazalara, firmalara ve fiili mağaza veya marketlere satamaz, toptancılığını yapamaz. Yurt dışında satış yapamaz. Sadece belirttiği web sitesinden perakende satmak zorundadır.
 3. VONDA’NIN ÜRÜNLERİNİ YÜKLERKEN BAYİİ, REKABET OLMAMASI AÇISINDAN KESİNLİKLE VONDADAN FARKLI MARKALAR İLE AÇACAK VE FARKLI STOK KODLARI KULLANACAKTIR. VONDA İLE AYNI BİLGİLERİ İÇEREN ÜRÜNLER AÇILDIĞI TESPİT EDİLİRSE 2 UYARI YAPILIP, 3.DEFA TEKRARLANIRSA VONDA’NIN ÜRÜN TEDARİK ETMEME HAKKI SAKLIDIR. BAYİİ VONDA’NIN UYARILARINI DİKKATE ALMAZSA 30.000,00-TL (OTUZBİNLİRA) CEZAİ ŞART ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.
 4. Vonda’ya ait olan Vonda Wear, Marka Sportwear, Marka Choose&Buy, Marka Seç Al, Anastasia, Anastasia Underwear, Anastasia İç Giyim markalarının kullanımında da Üst Madde'de geçerlidir. Bayii kendi markasıyla bizim fotoğraflarımızı kullanarak ürünleri satışa açabilir. İsterse Bizim Markalarımızı Kendi Sitesinde Kullanarak Satışını Yapabilir. (Pazaryerlerinde İse Kendi Markası ile satış yapabilir.) Bu Markaların Pazaryerlerinde Kullanılması İzne Tabidir.
 5. Yukarıda belirtilen cezai şartın Vonda’nın ilk talebi halinde bayii; cezai şartı derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini, ihtilaf halinde cezai şartın fahiş olduğu iddiasında bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Vonda’nın bu durumda ayrıca sözleşmenin feshi ile müspet ve menfi zararlarını talep etme hakkı da saklıdır. Bayii Vonda’nın ihlali öğrenmesi itibariyle cezai şart talep etmemesinin hiçbir şekilde bu hakkından vazgeçtiği anlamına gelmeyeceğini; Vonda’nın bu hakkını dilediği zaman kullanabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Vonda iş bu sözleşme ile BAYİİ’ye sadece sözleşmede kayıtlı web sitesinde ürünleri perakende satabilme yetkisi vermenin dışında hiçbir yetki ve hak vermemiştir. BAYİİ kendisine ait olsa bile başka bir web sitesinde Vonda’nın ürünlerini satamaz. Ancak Vonda, BAYİİ’den gelecek kendisine ait diğer web sitelerinde de satabilme isteğini değerlendirir, uygun görürse ek bir protokol imzalanmak kaydıyla izin verebilir. BAYİİ yetkisi olmayan faaliyetlerde bulunursa, Vonda hem sözleşmeyi fesh etme hem de zarar ziyanı için hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.
 7. BAYİİ , firma (Vonda) ve ilgili kişilerin manevi şahsiyetlerine ve prestijlerine saygılı tutum ve davranış sergiler. Aleyhte olan her türlü tavır ve faaliyetler için ilgili ticaret kanunları itibari ile Vonda‘nın hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
 8. Vonda istemesi durumunda fiyatları günün koşullarına göre haber vermeden değiştirip daha sonrada bunu bayiilere bildirebilir.
 9. Ürünlerin toptan ve perakende satış fiyatlarını Vonda belirler. BAYİİ fiyatları koşulsuz kabul etmektedir ve sözleşme süresince fiyatları bahane ederek ürünlerin bazılarını veya hepsini web sitesinden kaldıramaz. BAYİİ, Vonda’nın belirlediği perakende satış fiyatının altında ürün satamaz. BAYİİ düşük fiyat ile sattığının delili olarak, kendi sitesinden alınacak bir ekran görüntüsünün yeterli olacağını; işletim sistemi hatası, web site yöneticisinin yaptığı yanlış işlemden kaynaklandı gibi ve benzeri mazaretlerin kabul görmeyeceğini şimdiden koşulsuz olarak kabul eder. BAYİİ perakende satış fiyatının altında mal satmaya kalkışması halinde TC ticaret kanunun haksız rekabet ve marka prestijine muhalefet ve ilgili maddeleri uyarınca hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. Eğer BAYİİ sözleşmeye aykırı hareket ettiğini kabul eder ve kanuni yollara başvurmadan uzlaşmaya gitmek isterse ödeyeceği cezai şart; BAYİİ’nin, Vonda ürünleri ile yaptığı ortalama aylık perakende satış cirosu kadardır.
 10. Ürünler BAYİİ tarafından tutarı aynı anda ödenmek şartı ile Vonda’nın iş yerlerinden teslim alınacaktır. BAYİİ siparişi olan ürünlerin tutarını ödeyip ürünleri, ücretini kendisi ödemek koşulu ile kargo vasıtası ile de isteyebilir. BAYİİ’nin sevk edilen ürünler hakkında bir itirazı varsa yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Vonda’ya bildirmesi gerekmektedir. Yazılı olmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. BAYİİ, Vonda  ürünlerini üretemez ürettiremez ve/veya Vonda’nın kendisinden başka bir yerden temin edemez, temin etmeye çalışamaz.
 11. Dönemsel olarak yapılabilecek indirimli satışların başlama, bitiş tarihi, miktarları, indirim oranları vs. şartları Vonda tarafından belirlenecektir. BAYİİ’nin belirleyecek kurallara uyma zorunluluğu vardır. Vonda hangi malların indirime gireceği, hangilerinin girmeyeceği konusunda karar verme hakkına sahiptir.
 12. BAYİİ, Vonda’nın izni olmadan, Vonda’nın markası ile reklam yapamaz. BAYİİ eğer Vonda’nın adının geçeceği bir reklam yapmak ister ise projesini ve görsellerini Vonda’ya onaylatmak suretiyle reklam formatına uygun bir tarzda yapacaktır. Vonda, yapacağı satış geliştirme faaliyetlerine, BAYİİ’nin web sitesinde yer vermesini isterse, BAYİİ buna çekimser kalmayarak istenen formatta yer verecektir.
 13. Taraflar sözleşme şartlarından doğan, anlaşmalı olarak veya herhangi bir sebepten sözleşmeyi feshettikten sonra BAYİİ, web sitesinden Vonda ile ilgili tüm görsel, yazı, yorum ve hatırlatıcı ne varsa derhal kaldırmak zorundadır. Eğer BAYİİ’de Vonda’nın mülki haklarına sahip olduğu tabela, stant, marka ve logo bulunan görseller vb. emtia varsa derhal iade edilecektir. Aksi bir durumda Vonda’nın uğradığı veya uğrayacağı zarar ziyanı tazmin edeceğini BAYİİ şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 14. Sözleşmenin süresi bir (1) yıldır. Taraflar sözleşmenin süresinin bitiminden 3 ay evvel yazılı olarak sözleşmeyi yenilemeyeceğini bildirmediği taktirde; sözleşme aynı şartlarda bir (1) yıl daha uzatılmış sayılır. Vonda, BAYİİ’nin bu sözleşme hükümlerinden herhangi birine uymaması halinde veya sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde bu sözleşmeyi süresinden önce tek taraflı olarak derhal feshedebilir. Bu takdirde Vonda bu sözleşmeden doğmuş veya doğacak her türlü zararı BAYİİ’ye tazmin ettirmek hakkına haizdir. BAYİİ, sözleşme gereklerini yerine getirirken kusurlu ifa ve yanlış uygulamaları dolayısıyla Vonda ya vereceği her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyandan sorumludur.
 15. Tarafların yukarıda yazılı adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat geçerli sayılır. Taraflar adreslerini değiştirdiklerinde, bunu 15 gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirecektir. BAYİİ Adres değişikliği ile birlikte Muhtarlıktan, Ticaret Odası veya Esnaf sendikası, Belediye gibi yerlerden yeni adresini belgelendirecek ve bu belgeyi Vonda’ya aynı zaman içinde verecektir. Aynı şekilde bildirilmeyen imza sirkülerini ve esas sözleşmedeki değişiklikler de ilan edilse dahi Vonda’yı bağlamaz.
 16. Taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık halinde Vonda’nın defter kayıt ve belgeleri HUMK287’nci maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edeceği hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.
 17. Vonda iş bu sözleşmeyi haber vermeden tek taraflı olarak fesh etme yetkisine sahiptir. BAYİİ tarafından oluşabileceği zarar ve ziyandan sorumlu tutulamayacağını taahhüt eder.
 18. İşbu sözleşme 26 madde ve 2 nüshadan oluşmak üzere taraflarca ortak mutabakat ile düzenlenmiş olup karşılıklı olarak imzalanmıştır. İhtilaf vukuunda İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

Tarih:………………./……………./……………

BAYİİ                                                                   Vonda Tekstil İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Kaşe:                                                                           Kaşe:

İmza:                                                                          İmza:

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.